RÚT GIẤY

 • Rơm giấy uống có màu phân hủy sinh học

  Rơm giấy uống có màu phân hủy sinh học

  Thiết kế đầy màu sắc, thời trang sáng tạo, an toàn và tốt cho sức khỏe.

  Giấy dày, không dễ gãy và mềm.

  Phân hủy sinh học, An toàn.

  Tuyệt vời cho đám cưới, lọ thợ xây, tiệc sinh nhật, tắm em bé, tắm cô dâu

  hoặc bất cứ lúc nào bạn cần thêm một số phong cách cho bữa tiệc của mình hoặc gặp gỡ nhau!

 • Ống hút giấy thân thiện với môi trường đầy màu sắc

  Ống hút giấy thân thiện với môi trường đầy màu sắc

  Thiết kế đầy màu sắc, thời trang sáng tạo, an toàn và tốt cho sức khỏe.

  Giấy dày, không dễ gãy và mềm.

  Phân hủy sinh học, An toàn.

  Tuyệt vời cho đám cưới, lọ thợ xây, tiệc sinh nhật, tắm em bé, tắm cô dâu

  hoặc bất cứ lúc nào bạn cần thêm một số phong cách cho bữa tiệc của mình hoặc gặp gỡ nhau!

 • Ống hút giấy uống phổ biến chất lượng cao

  Ống hút giấy uống phổ biến chất lượng cao

  Thiết kế đầy màu sắc, thời trang sáng tạo, an toàn và tốt cho sức khỏe.

  Giấy dày, không dễ gãy và mềm.

  Phân hủy sinh học, An toàn.

  Tuyệt vời cho đám cưới, lọ thợ xây, tiệc sinh nhật, tắm em bé, tắm cô dâu

  hoặc bất cứ lúc nào bạn cần thêm một số phong cách cho bữa tiệc của mình hoặc gặp gỡ nhau!

 • Rơm giấy uống phân hủy sinh học

  Rơm giấy uống phân hủy sinh học

  Thiết kế đầy màu sắc, thời trang sáng tạo, an toàn và tốt cho sức khỏe.

  Giấy dày, không dễ gãy và mềm.

  Phân hủy sinh học, An toàn.

  Tuyệt vời cho đám cưới, lọ thợ xây, tiệc sinh nhật, tắm em bé, cô dâu

  tắm hoặc bất cứ lúc nào bạn cần thêm một số phong cách cho bữa tiệc của mình hoặc gặp nhau!