Đĩa ăn

  • Tấm phân hủy sinh học bã mía dùng một lần

    Tấm phân hủy sinh học bã mía dùng một lần

    THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: Được làm từ bã mía nên có thể phân hủy sinh học và có thể phân hủy 100%.Các sản phẩm có khả năng bị phá vỡ mà không gây hại cho môi trường.Nó sẽ phân hủy một cách tự nhiên thành các vật liệu hữu cơ giàu dinh dưỡng khi được xử lý mà không để lại dư lượng độc hại hoặc nhìn thấy được.

  • Bộ đồ ăn bã mía tấm dùng một lần có thể phân hủy sinh học

    Bộ đồ ăn bã mía tấm dùng một lần có thể phân hủy sinh học

    THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: Được làm từ bã mía nên có thể phân hủy sinh học và có thể phân hủy 100%.Các sản phẩm có khả năng bị phá vỡ mà không gây hại cho môi trường.Nó sẽ phân hủy một cách tự nhiên thành các vật liệu hữu cơ giàu dinh dưỡng khi được xử lý mà không để lại dư lượng độc hại hoặc nhìn thấy được.